بایگانی ماهانه : مهر 1398

خانه 1398 مهر

پزشکان عمومی

پزشکان عمومی با ثبت نام در دوره های آموزشی شرکت کانادین سیف لایف Canadian Safe Life نماینده انحصاری کالجOCTCM  کانادا پس از اتمام دوره اول در ایران می توانند ، ضمن کسب مدرک طب س...
ادامه مطلب